welkom op de website van ons koor!

Ons koor bestaat uit ongeveer 35 leden.

De wekelijkse repetities vormen de kern van onze bezigheden: heerlijk elke week een avond zingen onder leiding van onze enthousiaste dirigent
Nico Ph. Hovius
met wie wij muziek uit diverse stijlperioden bestuderen.

Zo'n twee keer per jaar brengen wij middels een concert het resultaat van onze studie ten gehore. Daarnaast verlenen wij af en toe medewerking aan andere evenementen.

Ons eerstvolgend concert zal zijn op zaterdagavond 29 oktober 2016.
Wij zingen dan Dido and Aeneas van Purcell
in een concertante uitvoering.

Klik hier voor meer informatie.


Dido and Aeneas Dido and Aeneas Dido and Aeneas Dido and Aeneas Dido and Aeneas